วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561

โหลดแนวข้อสอบ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ทุกตำแหน่ง

โหลดแนวข้อสอบ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ทุกตำแหน่งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน 
วันที่ 22 - 29 ต.ค. 61 คลิก>> https://mrta.thaijobjob.comการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 181 อัตรา
(บรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ) คุณวุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท (มีปริญญาตรีทุกสาขา) สมัครทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 23 - 30 เมษายน 2561 
ยังไม่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษก็สมัครได้ (สำหรับตำแหน่งที่ระบุว่าต้องมีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ หากไม่มีในวันตรวจสอบคุณสมบัติ ต้องนำมายื่นในวันที่มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 716 4000 ต่อ 1219 1229 1283 หรือ 1284  (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ 34 หน้า)


ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รัฐวิสาหกิจภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เรื่อง สมัครงาน
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 207 อัตรา รายละเอียดดังนี้
1. วิศวกร ระดับ 5 (โยธา)
จำนวน  :  3 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
2. วิศวกร ระดับ 4 (โยธา)
จำนวน  :  13 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
3. วิศวกร ระดับ 4 (โยธา)
จำนวน  :  15 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม, ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2, ฝ่ายพัฒนาและบริหารพื้นที่, สำนักตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
4. วิศวกร ระดับ 4 (โยธา)
จำนวน  :  6 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2, ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
5. วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้าสื่อสาร)
จำนวน  :  2 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิปริญญาตรี ศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/โทรคมนาคม
6. วิศวกร ระดับ 4 (เครื่องกล)
จำนวน  :  13 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายปฏิบัติการ,ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม, ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
7. วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้ากำลัง)
จำนวน  :  2 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด สำนักตรวจสอบ, ฝ่ายจัดซื้อและบริการ
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, พลังงานไฟฟ้า, ระบบควบคุม, อิเล็กทรอนิกส์, ระบบควบคุม(อัตโนมัติ), การวัดคุม หรือแมคคาทรอนิกส์
8. วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้ากำลัง)
จำนวน  :  1 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, พลังงานไฟฟ้า, ระบบควบคุม, อิเล็กทรอนิกส์, ระบบควบคุม(อัตโนมัติ), การวัดคุม หรือแมคคาทรอนิกส์
9. วิศวกร ระดับ 5 (ไฟฟ้ากำลัง)
จำนวน  :  1 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, พลังงานไฟฟ้า, ระบบควบคุม, อิเล็กทรอนิกส์, ระบบควบคุม(อัตโนมัติ), การวัดคุม หรือแมคคาทรอนิกส์
10. วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้ากำลัง)
จำนวน  :  11 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
11. วิศวกร ระดับ 5 (ทุกสาขา)
จำนวน  :  1 อัตรา
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขา
ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า
12. วิศวกร ระดับ 4 (ทุกสาขา)
จำนวน  :  1 อัตรา
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขา
ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า
13. วิศวกร ระดับ 5 (โยธา/ขนส่ง)
จำนวน  :  2 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาหรือ วิศวกรรมขนส่ง
14. วิศวกร ระดับ 5 (โยธา/ขนส่ง)
จำนวน  :  1 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมขนส่ง
15. เศรษฐกร ระดับ 5
จำนวน  :  2 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน
16.สถาปนิก ระดับ 4
จำนวน  :  2 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
17. เลขานุการ ระดับ 5
จำนวน  :  1 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด รองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน)
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์
18. โปรแกรมเมอร์ ระดับ 4
จำนวน  :  1 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ วิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านคอมพิวเตอร์ สารสนเทศที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น
19. นิติกร ระดับ 4
จำนวน  :  2 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายกฎหมาย
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์
20. นิติกร ระดับ 4
จำนวน  :  12 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์
21. พนักงานสถิติ ระดับ 4
จำนวน  :  1 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ
22. พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับ 4
จำนวน  :  2 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด สำนักงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย
23. พนักงานการเงิน ระดับ 4/พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ ระดับ 4
จำนวน  :  7 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายบัญชีและการเงิน
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์
24. พนักงานการเงิน ระดับ 4
จำนวน  :  4 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายบัญชีและการเงิน
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี และการเงิน
25. พนักงานบัญชี ระดับ 4/พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ ระดับ 4
จำนวน  :  6 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายบัญชีและการเงิน
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี  
26. พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4
จำนวน  :  1 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด สำนักตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
27. พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4
จำนวน  :  3 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด สำนักตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสารสนเทศทางการบัญชี
28. พนักงานบริหารพัสดุ ระดับ 4
จำนวน  :  2 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายจัดซื้อและบริการ
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์
29. พนักงานบริหารพัสดุ ระดับ 4
จำนวน  :  12 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายจัดซื้อและบริการ
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
30. พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 4
จำนวน  :  6 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์ จิตวิทยาองค์การ การบริหารองค์การ/รัฐศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจ) พัฒนาทรัพยากรบุคคล
31. พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 5
จำนวน  :  2 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิปริญญาโท บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน สาขาการตลาด การวางแผนธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
32. พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4
จำนวน  :  14 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด สำนักผู้ว่าการ, สำนักธุรกิจบัตรโดยสาร, ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า, ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, ฝ่ายจัดซื้อและบริการ ,ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย ,ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
33. พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 5
จำนวน  :  9 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ วิศวกรรมศาสตร์
34. พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4
จำนวน  :  2 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด แผนกกิจการแพื่อสังคม กองกิจกรรมเพื่อสังค สำนักผู้ว่าการ
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน สาขาด้าน Media Arts/ Media Technology
35. พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4
จำนวน  :  1 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด แผนกกิจการแพื่อสังคม กองกิจกรรมเพื่อสังค มสำนักผู้ว่าการ
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิปริญญาตรี  มนุษยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน
36. พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4
จำนวน  :  1 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิปริญญาตรี คณิตศาสตร์ สาขาสถิติ การวิจัยดำเนินงาน บริหารงานทัวไป หรือการจัดการ
37. พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4
จำนวน  :  13 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2, ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม, ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า, ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณทิต อักษรศาสตรบัณทิต หรือวิชาโทภาษาอังกฤษ
38. พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4
จำนวน  :  4 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด สำนักธุรกิจบัตรโดยสาร, ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การเงิน สาขาการเงิน สาขาการตลาด สาขาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บัญชี และสถิติ
39. พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 4
จำนวน  :  1 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด แผนกรักษาความปลอดภัย 4 กองรักษาความปลอดภัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
40. พนักงานกู้ภัย ระดับ 4
จำนวน  :  7 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด กองกู้ภัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
41. ช่าง ระดับ 3
จำนวน  :  2 อัตรา
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิ ปวส. สาขาสำรวจ โยธา หรือช่างก่อสร้าง
ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
42. ช่าง ระดับ 3
จำนวน  :  4 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิ ปวส. สาขาโยธา ช่างก่อสร้าง หรือเทคนิคสถาปัตยกรรม
43. ช่าง ระดับ 3
จำนวน  :  5 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิ ปวส. สาขาสำรวจ โยธา หรือช่างก่อสร้าง
44. ช่าง ระดับ 3
จำนวน  :  6 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
วุฒิการศึกษา  :  วุฒิ ปวส. สาขาโยธา ช่างก่อสร้าง หรือเทคนิคสถาปัตยกรรม

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครผ่านทางใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 2 ตุลาคม 2559 ที่เว็บไซต์ รฟม. http://mrta.thaijobjob.com/เปิดสอบ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)         
สถานที่สอบ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)             
ประกาศผลสอบ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)           
รายงานตัว  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)        
ติดต่อ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)